<?echo $site_title;?>
advertisements

Home >> Adventure >> An Average Day at School
Super Mario Rambo Bros Icon
Vinnies Rampage Icon
Batman Icon
Super Mario Rambo Bros Icon
Batman Double Team Icon
Vinnies Rampage Icon

Play An Average Day at School Flash Game

Play Subsaving Play Cowboys and Chinamen Play Red Devil RPG2 Play Shore Acres 2 Play The Cave of Death Play Casper
GAME DESCRIPTION
On your adventure through school, you must select the different choices that come up and not get killed.

This Has Been Rated 3 Stars Icon
OPTIONS
Bookmark and Share Not working?  Tell a friend

Rate this out of 5  See this better in fullscreen mode!

COMMENTS
User: Guest
Date: 2015-04-08
I don\'t know who you wrote this for but you helped a brhtoer out. http://unkmyen.com [url=http://zukjnwni.com]zukjnwni[/ur l] [link=http://rwstsqmvw.com]rwstsqmvw[ /link]

User: Guest
Date: 2015-04-06
Susnriripg to think of something like that

User: Guest
Date: 2015-04-05
The truth just shines thurgoh your post http://aqqjdu.com [url=http://kdgrrbenb.com]kdgrrbenb[/ url] [link=http://dkmbubxmfw.com]dkmbubxmf w[/link]

User: Guest
Date: 2015-04-04
Just cause it\'s simple doesn\'t mean it\'s not super helufpl.

User: Guest
Date: 2015-04-03
Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля си и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.Не приех да редактирам временно земеделски вестник без никакви съмнения.Както човек, който е свикнал с твърдата земя, няма да поеме командването на кораб без съмнения.Но обстоятелствата бяха такива, че ме принудиха да приема мястото заради възнаграждението.Ре дакторът на вестника щеше да заминава на почивка и приемайки условията, които той ми предложи, аз заех неговото място. Чувството да бъда на работа отново беше разкошно и аз работих цяла седмица с огромно удоволствие.Отидохм е до печатницата и аз чаках цял ден, загрижен и обезпокоен, за да разбера дали моите усилия ще привлекат някакво внимание.Напуснах офиса някъде по залез слънце и видях група мъже, които стояха в долната част на стълбището разпръснати.Те ме погледнаха и чух някои от тях да казват Това е той .Естествено почувствах удоволствие от този инцидент.На следващата сутрин подобна група стоеше на същото място.Няколко разпръснати двойки заедно с други хора, които явно бяха сами, бяха застанали на улицата и отвъд нея и се взираха в мен с интерес.Групата се раздели и отстъпвайки назад, докато аз се приближавах, чух един мъж да казва Вижте окото му .Преструвах се, че не забелязвам вниманието, което получавам, но всъщност вътрешно бях много доволен от него, и имах намерение да пиша на леля ми и да и обясня това, което се случва.Качих се бързо по стълбите и чух жизнерадостни гласове и звънлив смях, докато приближавах вратата.Когато я отворих за момент съзрях две млади момчета, които изглеждаха като селяни.Техните лица пребледняха и се удължиха, когато ме видяха и двамата едновременно скочиха през прозореца, приземявайки се с голям трясък.Бях много изненадан.I\'m sitting on front of the cetpumor in the end of a long working day.Oh God I need to be somewhere else now.To go out with friends?I don\'t think I can find the strenght to smile and to ask them How are you? .There\'s Facebook insted.I can stay on my cetpumor.An hour, two or three.And maybe one game for dessert. I think I\'m addicted.But to what?This is mine everyday life and my friends\' too.I live in a society of -holics.Almost everyone is addicted.Someone to alcohol, other to the ciggarettes, and third to the cetpumor.Over 10% of the world\'s population are seriously addicted to something. We don\'t talk about the innocent everyday addiction.We talk about going beyond the limits when addictions start to harm our health and our routine life.It seems that 21 century will be century of the addictions. More and more people get attached to thing which we can describe as strange but not when they consume us totally.You won\'t be surprised if I say that the drug are cetpumors.If you check your email at every 15 minutes, if you can\'t live without Facebook and if you are becoming abstinent when you stay out of network for 48 hours. In case you can\'t stop yourself to play another game and if the thought that today you can\'t see your virtual farm, make you feel angry and desperate, then you may be addicted to the web. If you follow the information from the Internet and the social networks and this takes up all of your time and strenght, you may be addicted.This is serous.

Click to view all comments
Comment:


Please enter the verification code displayed above


(pressing Add Comment will refresh your game)

 

Contact Us

Kids Games

jogos do mario spiele bakugan juegos de hannah montana Jogos da barbie juegos Ben 10 jogos de vestir jeux jogos spellet spielen jeux